Tuesday, 22 March 2016

Safeer Khan Durrani: (سواره) پښتون نن هم د سوارې په شکل کې خپلې لونړه ...

Safeer Khan Durrani: (سواره) پښتون نن هم د سوارې په شکل کې خپلې لونړه ...: پښتون هم عجيبه قام دې يو اړخ ته بې له ځۀ تخقيقاتو او معلومات د غيرت په نوم خپله خورکۍ په داسې مرګ اووژني چې انسانيت ترې امان غواړي او دغه ي...

No comments:

Post a Comment